Vad är skillnaden mellan ateism och agnosticism?

Tastylia (Tadalafil Oral Strips) Without Prescription Frågan “Vad är skillnaden mellan ateism och agnosticism?” svara vi på i det första avsnittet av podcasten Det acheter viagra pfizer wikipedia ska gudarna veta.

http://thermograve.co.uk/category/thermograve-news/ no prescription fincar on line pharmacy Kort svar: Skillnaden mellan ateism och agnosticism är att ateism innebär att du inte tror på någon gud och agnosticism innebär ett förhållningssätt där du anser att det inte går att nå kunskap om huruvida det finns en gud.

Ateism och agnosticism är två begrepp som inte sällan blandas ihop. Dock betyder de inte alls samma sak. Du kan vara ateistisk agnostiker, du kan även vara teistisk agnostiker.

Vad är ateism?

Ateism kommer ur det grekiska ordet för gud – theos och prefixet a- som innebär avsaknad av. Rent ordagrant betyder alltså ateism ”avsaknad av gud”. Att ha en ateistisk livsåskådning innebär alltså att du utgår ifrån att det inte finns någon gud.

Viktigt att poängtera är att ateism i sig inte är en tro eller en religion – ateism är bara ett förhållningssätt till gud/gudomlighet. På samma sätt som donde conseguir viagra sin receta en buenos aires monoteism inte är en religion i sig utan bara en idé om att det finns en allsmäktig https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-definition/ gud.

4573_85102207981_82774372981_1938569_6773166_n_44063836

Vad är agnosticism?

Även ordet agnosticism kommer ur grekiskan. Gnosticism eller gnosis betyder ungefär ”kunskap, vetande” och prefixet a- som även här innebär avsaknad av. Agnosticism betyder alltså ”utan kunskap om” och det en anser sig sakna kunskap om är eventuella gudar.

Motsatsen till agnosticism är inte gnosticism. Gnosticism är cialis jakarta nämligen namnet på en antal religiös idéströmningar (främst inom kristendomen).

Skillnaden mellan ateism och agnosticism

Skillnaden mellan ateism och agnosticism är alltså att ateism handlar om ett förhållningssätt gentemot gudomlighet och agnosticism handlar om ett förhållningssätt gentemot kunskap om det gudomliga.

5 reaktioner på ”Vad är skillnaden mellan ateism och agnosticism?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *